Friday, January 2, 2009

ಕಿವಿ ಮಾತು / ಅಳಿಸು

ಗೆಳೆತಿ ನಿನಗೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ..

ಇತಿಹಾಸವೆನೇನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ
ಕೇಳಿಸಿಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ
ಯಾರದೂ ಕೂಗುಗಳು ಕೇಳಿಸಿದರೆನಂತೆ
ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗಳು ನಮ್ಮವೇ

ಅಪ್ಪ ಬೈಯುವರೆಂದು ಹೆದರಿ ಕೂರದಿರು
ಮಾವ ಎನ್ನುವ ಸಲಿಗೆ ನನಗೂ ಇದೆ ಗೆಳತಿ
ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅತ್ತೆ ಬೈದರೆ
ಅತ್ತು ಬಿಡು, ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ

ಬೇರಾವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸದಿರಲಿ
ನನ್ನೆದೆಯ ಬಡಿತದ ಹೊರತು
ಮನ ಮುತ್ತಿದಾ ನಲ್ಲೆ ಬಂದು ಮನೆ ತಟ್ಟಿದರೆ
ಬಾಳಲು ಬಹುದು ಜೊತೆಯಲಿ ಬೆರೆತು


********************************************************

ನಾನೇ ಬರೆದು ನಾನೇ ಅಳಿಸಿದೆ
ಗೀಚಿದ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ಭಾವ ಅವಿತಿದೆ

ಭಾವ ತುಂಬಿ ಬರೆದ ಸಾಲು
ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಸಾಲು

ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯ ಬೇಕೆಂದನಿಸಲಿಲ್ಲ
ಅಳಿಸಿದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೇನನು ಬರೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ

ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸಾಲೊಂದು
ಇರಬಾರದಿತ್ತು
ಅಳಿಸೋ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಥ
ಬರಬೇಕಿತ್ತು .....