Saturday, February 2, 2013

ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗೈತೆ

ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗೈತೆ
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಿಯರ ಪುಟ್ಟ ಪದ್ಯದ ಮ್ಯಾಗೆ ಹ್ಯಾರಿ ಪೊಟ್ಟರ್ ಕುಂತೈತೆ
ಅವ್ವಂದಿರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈಳಿಗೆ ಮಣೆ ರುಬ್ಬೋ ಕಲ್ಲು ಮರ್ತೊಗೈತೆ

ಇಂಗ್ಲೀಸು ಬರಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜಡ್ ಜಡಿಕಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ
ಸಾಲೆನಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ ಮಾತಾಡಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡುಂಮ್ಮೊರು ದಂಡ ಕಟ್ಟು ಬಡ್ಡೆದ್ನೆ ಅಂತಾಳೆ
ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಅಂತಿದ್ದ ಪುಟಾಣಿ ಬಾಯ್ನಾಗೆ ಲವ್ ಡವ್ ತುಂಬೈತೆ

ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡ್ಗಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪೋ ನಂ ಸಾಲ್ ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ಐಸ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವಳ್ ಅವ್ವುನ್ನ್ ಹೆಸ್ರು
ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ್ ಸಾಕೋ ನಾಯಿ ಹೆಸ್ರು
ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯವುರಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್
ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗೈತೆ

ನಾಲಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ ಬಾಯಿ ಹೊಲ್ಸಕಿದ್ರುನು ಮೂಗ್ನಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ವಾಡ್ತೀನಿ
ಅಂತಿದ್ದ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ್ ದಾಗೆ ಉಸಿರ್ರ್ ಕೊಡೊ ಗಾಳಿನೇ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಎಂಗಅಣ್ಣ
ಬರ್ರಲ ಕನ್ನಡ ಬರದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಸವ
ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗೈತೆ

2 comments:

ವಿ.ರಾ.ಹೆ. said...

ನಾಲಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ ಬಾಯಿ ಹೊಲ್ಸಕಿದ್ರುನು ಮೂಗ್ನಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ವಾಡ್ತೀನಿ
ಅಂತಿದ್ದ ರತ್ನನ್ ಪರ್ಪಂಚ್ ದಾಗೆ ಉಸಿರ್ರ್ ಕೊಡೊ ಗಾಳಿನೇ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಎಂಗಅಣ್ಣ


ಈಗ ಇಂಗೇ ಆಗೋಗ್ತೈತಣ್ಣ, ಏನ್ ಮಾಡೋದಣ್ಣ :(

ಕನ್ನಡ ಬರದವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಸದ್ಕಿಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡವಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೊದಲು.

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ.

Santhosh Rao said...

@ Vikas...

ಕನ್ನಡ ಬರದವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಸದ್ಕಿಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡವಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೊದಲು.... ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂತ ಕಾಲ ಬಂತು ರೀ ... ನಿಜ್ಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ... ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಗ್ರಹ ದಿಂದ ಬಂದಿರೊಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ !! ಹಾಗಂತ ನಂಗೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ...